Search form

Matiu 18:19

19O zo susumuro sana niniu. Nisokare nana eto meni nena zo emo duba nusoto dara tiarato da wai isa sarato utura Mama naso meni isa nusoto niniro te wamunoya.