Search form

Matiu 18:3

3ego senua aw, “Na me nimorekare sane. Nikare duba kapeteniro mai pei-mamai ine kaka wero nuamu, awa utura mokara oko toyamunowa.