Search form

Matiu 19:4

4Ago sewa nu ina ego senua awa, “Nikare Tuara ge ego itia awa kaka azimuro gamu meni sago inowa, atonua!

Tamai Mama meni nu zebu zaawaira ena ema tamamu inoise emare bamere te tamunua.