Search form

Matiu 2:15

15Nukare baro ago noiwa Herode betenua awa. Nena ago ine kei awenu amire ge porofete zo meni Tuara bera ego senua awa me wenua awa,

Mai naso Izip zebura noinu zawa sena

doro ewesemunua.