Search form

Matiu 2:19

Yosefe ara maire ewesemuro muwa.

19Herode betenu Yosefe Izip zebura noise atua inoinu Tuara angelo zo meni nuso nana kei awero ego senua awa,