Search form

Matiu 2:21

21Ago senu giro Yosefe meni eriro mai miere pumuro Isreli zebura ewesemuwa awa.