Search form

Matiu 2:5

5Ago senu nukare ego sewa awa, “Betelehem nate Yudaya zebura ena kei awaise sai itia awa. Amira porofete zo meni Anutura bera ge ego gaenua awa,