Search form

Matiu 20:26

26Ota ninekare meni awa ago ine oko wawe. Nisokare nana zo meni bamu wamu wero giro enira ama-zani wero nuaise.