Search form

Matiu 20:34

34Ago sewato Yesu meni nuto kapo zo amuro giro giti moka nusoto kimunu eya panewato awa. Ago wero Yesu ama ganewato awa.