Search form

Matiu 21:13

13Ago inoise ego senua awa, “Ge gayai zo ego itia ewa,

Ibu naso awa isa saira ibu itaise. Ota nikare wetewa ibu awa bewana wai emara bezai masi ine inoya.” Ago senua awa.