Search form

Matiu 22:4

4Dowa giro ema tua meni bua mai eni noko tera iyetitinoise ego senua awa, ‘Nikare bamuro ema oziga sai awa ego tugata weu: Nama nena emokore pumena kei awetia. Ota wo bulimakao babezinomare pei-mamai gawire awa emoko sesena dero azero awetera awa. Ago wero nena bamubamu dago sia-masia wero tepo wetera awa. Are nikare mawa bama emare potitinoise nena ninoise yawa sara wanekai.’