Search form

Matiu 23:16

16Yei, gita wai ema giti guma wai. Nikare ego towewa awa, ‘Anutura ibu bamu amira ikonitinoise sai zewai wai awa puti. Ota Anutura ibu bamura simai nena itia amira ikonitinoise sai zewai wai ami meni awa me.’ Ago towewa.