Search form

Matiu 23:18

18O zo ego towewa awa, ‘Altara ikonitinoise sai zewai wai awa me tepo. Ota zawi alta tame itia amira ikonitinoise sai zewai wai ami meni me awa.’