Search form

Matiu 23:2

2“Lo ge gipai ema ata Farisayo nukare Mosera lo ge gipai ema wero nowera.