Search form

Matiu 23:23

23Yei, lo ge gipai ema ata Farisayo. Nikare opi ema me sao inowewa. Nikare notu nisokarera nena puti awa tenira ena daimata te amira Tuara gegenai asero potitinowewa. Ago inoise lo gera agewa nena me, — eramare wanisekai saita dumi pumaita sero dimai — awa duawewa osisinowia awa. Nikare tenira ena daimata Anuture potitinoise nena me awa dai wamewa sia, awa te wamia.