Search form

Matiu 23:26

26Farisayo ema giti guma wai. Ni gita au-tewa moka sewasa saramai amire tama nuso da ago saramamunoya awa.