Search form

Matiu 23:27

27Yei, Farisayo, opi ema me sao inowewa. Nikare bi diti simena-gaena wai ine. Bi diti nu simia meni simena-gaena wai, ata tura mokara meni awa ema weture betai gugumure ami itia awa.