Search form

Matiu 23:3

3Are ge sero gipero awara te niniro dimuwo. Ota nuai nusokare meni awa amira oko nuawe. Nera kota, nukare be meni sai ine awa towera awa, ata dimai meni awa oko dipinowera.