Search form

Matiu 24:20

20Azu bayai nisokare awa wara be amire o Sabat pura amira ana kei awai wa menita Sabat purara lo ge meni nikare gazai azu, Tua isa sewo.