Search form

Matiu 24:21

21Nera kota, be amira ana mou bamubake kei awamunoya awa. Zebu kei awenua ana zaawero tupie dowa mou zo ago ine oko kei awenua. Ata ama zo ago ine noko oko kei awamunoya.