Search form

Matiu 24:24

24Be amira ana Soyai Ema opi enire porofete opi enire ami kei awamunora. Kei awero eramara duba siso-siso wamu sero tani putoure eni ata tani benau sekare witai awa wamunora. Ago inoise Anutura gegenai dubu awa dai amira duba siso-siso wamu sero bua bamu wamunora awa. Ata nukare Anutura gegenai dubu amira duba siso-siso wai ine tepo, are wero zainamunora awa.