Search form

Matiu 24:30

30Ago wai amire Emara Mai amira owe utura ena kei awai ema zebu sero ami di toise itara na Emara Mai meni utura bereze tame putoure zasimai bamu nasore dai kei awana gamunora awa.