Search form

Matiu 24:36

Yesu kei awaira be nuso awa oko gosinonakai.

36Ota nena kei awai amira waiko beta aua be awa ema zo meni oko gosinoya. Utura angelo nukare da ago ine oko gosinora. Na Mai meni da ago ine oko gosinona. Mama nu imata gosinoya awa.