Search form

Matiu 24:40

40Be amira ana ema eto buye nuarato na zo pumuro zo duamunona awa.