Search form

Matiu 24:50

50Ago inoise noma ema tua nuso ewesemaira be awa kaka gamu inoise nu eya oko ewesemamunoya ago toise nuai, ema tua nuso ewesemuro mamunoya.