Search form

Matiu 24:8

8Bama mai pumamu inowera amira yaya mena pei-kaka zaawinowia. Ata ama meni awa bamubake kei awinowia. Ago ine yaya sesena awa kei awai amire yaya bamubake ama kei awamunoya, awa gamunowa.