Search form

Matiu 25:19

19Are ema tua nusokare be iboi-tatana noe ewesemuro kei awenua awa. Kei awero soumai moni dia waira awa poti dara niro moni puro noiwa nogo kei awenu awa sarise senua awa.