Search form

Matiu 26:40

40Isa ago sero mai etorobara nana ewesemuro nukare gitawa inoiwa giro Petorore ego senua awa, “Nikare namore dai aua daimata gege seka zisero itai ine tepo, atonua!