Search form

Matiu 26:45

45Isa sero tepo wero bua mai nana ewesemuro ego senua awa, “Nikare gitawa gege inoise itewa, atonua! Be kei awetia. Emara Mai kerenera pasina emara nana wanera wititinona.