Search form

Matiu 26:62

62Ago sewato pris bamu ami eriro Yesure ego senua awa, “Ni nogoro ge niso torato amira ina kaka samu ge tepo itesi?”