Search form

Matiu 26:64

64Atata wenu Yesu meni ego senua awa, “Aware tosa awa. Ata zo sana niniu. Noma na Emara Mai meni Anutu Putoure amira nana wana mera arumuro itana gamunowa. Na utura berezera tame itana osero muro kei awai gamunowa.”