Search form

Matiu 26:67

67“Nu betaira gegenai inoya awa.” Ago sero Yesu nana giti mokara pora pisero nu dero musuna-masuna wewa awa. Ota eni meni awa wana moka meni opowara dero