Search form

Matiu 27:16

16Are be amira ana goroba ema waya me waya zo benai sora itinua zazo nuso Barabas.