Search form

Matiu 27:35

35Ago wero nu ni pasinaira dewa awa. Dero amire tama woi nuso itagi wero pumamu sero ozina laki wewa awa. Ago wero amire tama woi nuso kanowero pumuwa awa.