Search form

Matiu 4:2

2Are Yesu nu pi 40 waiko 40 ago nena nai sieniro nomite meri betero itinua awa.