Search form

Matiu 5:17

Yesu nu Mosera potai ge matu sisamu oko munua.

17Nikare namore ego sanowa awa, ‘Nu Mosera lo gere porofetera gere disamu munua.’ Namore ago zo oko sawe. Ge awa tepo waise kota, me waise kei awena awa.