Search form

Matiu 5:30

30Ota wana me niso meni ni pasinara potai wamunosa, awa wana awa kapero do. Tama niso zere-dago puro noma so wayara niaora bayamesaya, saineba wana niso zo gera we.