Search form

Matiu 6:1

Dumi pumaira ge.

1Nikare Tuara bua wanisekai sai awa tepo ema bama nikare bowi warise sero oko puro nuawe. Ago wawa Mama nisokare utura itewia ami nena kokopai nimorekare ina oko potamunoya.