Search form

Matiu 6:12

12Pasina ema eni meni namorekare inowera awa dotinonakare, da ago ine ni pasina nasokare doyo.