Search form

Matiu 6:24

Nakai tua eto sou wai ine tepo.

24Mai daimata meni dia ema etora nana sou bua wai te oko wamunoya. Awa nu zo otao inoise zore iwo wamunoya. Ota noko zo tuma didinoise zore biawa wamunoya. Nikare da ago ine Anutura sou bua ata wau monira sou bua awa eto dago wai ine tepo awa.