Search form

Matiu 6:31

31Are nikare kotumu-katumu inoise ego pena-pana oko sawe. “Ne wero namunonikai? Ne puro nuamunonikai?”