Search form

Matiu 7:15

Opi ema me sao inowera amira ge.

15Ge gipai ema opi nukare sao nusokare awa lamara ine, duba osai gege. Ata moka nusokare meni awa sunera moka ine, goroba me goroba. Are nukare uma wero baititinoise noiwo.