Search form

Matiu 7:18

18Ni ewananara ena me waya kei awai ine tepo awa. Noko ni wayara ena me ewanana kei awai ine tepo dai awa.