Search form

Matiu 7:22

22Ema saisai meni be bamura ena ego ine namore samunora awa, “O Tua nasokare, nakare be nisora Anutura ge porofete meni sago wenakare. Ota be nisora bi tunenakare. Ota be nisora bua bamu wenakare.”