Search form

Matiu 7:6

6Nikare utura ge amira nena awa sunere oko potawe. Ota simai wau nisokare me awa pure oko apero duawe. Ago wawa nukare nena ago ine awa te meni patiro amire eya kapeteniro nikare gamamera.