Search form

Matiu 8:12

12Ota ema utura mokara gegenai nunekare meni awa mumera baro di zawa gatero zarinoise itamunora.”