Search form

Matiu 8:14

Yesu meni Petorora imeti-gagara amira yaya kora wenua.

14Yesu meni Petoro nana sora witiro imeti-gagara nuso yaya tama mena-manare puro itinu ginua awa.