Search form

Matiu 9:16

16Nakai mo toto takaniro gayamu sero mo sibi seka puro mo asora oko gainowenakai. Ago wamunonakai, awa mo seka meni zumai mo aso noko keyai toto bamubake wamunoya.