Search form

Matiu 9:21

21Ago inoise nu nutope ego kotumunua awa, “Tama woi nuso gege kimuro ewanana wamunona.”