Search form

Matiu 9:38

38Are nikare pumai buara mamere isa sawa nu nena pumai ema tamai bua nusora bayarise.” Ago senua awa.